παρα-ψαλίζω

[509] παρα-ψαλίζω, mit der Scheere beschneiden u. verfälschen (?).

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 509.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: