περι-αυτο-λογέω

[569] περι-αυτο-λογέω, von sich selbst sprechen, sich selbst rühmen; S. Emp. pyrrh. 1, 62; Greg. Cor. p. 5.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 569.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: