περι-αυτο-λογία

[569] περι-αυτο-λογία, , das Sprechen od. Rühmen von sich selbst, Plut. de audit. 5.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 569.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: