ἀ-καιρο-λογέω

[67] ἀ-καιρο-λογέω, zur Unzeit sprechen, Phot. Ebenso -λογία, , u. -λόγος

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 67.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: