ἀ-παρά-βλαστος

[279] ἀ-παρά-βλαστος, keine Nebenschößlinge treibend, Theophr.; Ath. II, 69 b.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 279.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: