ἀ-παρά-θραυστος

[279] ἀ-παρά-θραυστος, nicht abgebrochen, Eustrat. zu Nicom. 1, 5 a.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 279.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: