ἀ-παρά-πειστος

[279] ἀ-παρά-πειστος, nicht durch Zureden abzubringen, unbestechlich, D. Hal. 8, 61.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 279.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: