ἀ-παρα-μύθητος

[279] ἀ-παρα-μύθητος, mit Worten nicht zu überreden, dah. 1) unerbittlich, ϑεός Plat. Epin. 980 d. – 2) untröstlich, ἀϑυμία Plut. Crass. 22; τὸ ἐπίπονον οὐκ ἀπ. de Alex. fort. 1, 11; neben πολύπονος und βαρύς an. seni 6; – ἀπαραμυϑήτως κακός, unverbesserlich, Plat. Legg. V, 731 d; vgl. Schol. Il. 16, 466.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 279.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: