ἀ-παρα-σήμαντος

[279] ἀ-παρα-σήμαντος, nicht bezeichnet, ohne Anmerkung, VLL.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 279.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: