Erioptĕra

[853] Erioptĕra (E. M.), Insectengattung der Schnauzenmücken od. Schnaken, mit behaarten Flügeladern u. verkürzten Mittelbeinen; Arten: E. trivialis, grau, mit brauner Rückenlinie, Beine braun, Flügel glasartig, fast nackt, 2–21/2 Linien lang; E. atra, E. imbuta, E. lineata, E. varia u.a.

Quelle:
Pierer's Universal-Lexikon, Band 5. Altenburg 1858, S. 853.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: