Dionysios Cato

[398] Dionysios Cato, s. Cato.

Quelle:
Herders Conversations-Lexikon. Freiburg im Breisgau 1854, Band 2, S. 398.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: