δυς-παρά-γραφος

[686] δυς-παρά-γραφος, schwer zu begränzen, zu bestimmen; ἡ ποσότης Pol. 16, 12, 10; 17, 15, 1.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 686.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: