δυς-παρά-δεκτος

[686] δυς-παρά-δεκτος, 1) schwer annehmend, πίστεως Ol. Alex. strom. 2 p. 444; -κτως ἔχειν καὶ ϑαυμάζειν Pol. 12, 4, 7, schwer glauben wollen. – 2) Pass., schwer anzunehmen, K. S.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 686.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: