πάσ-σοφος

[532] πάσ-σοφος, statt πάνσοφος, schreibt Bekker Plat. Rep. X, 598 d.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 532.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: