παρά-κυκλος

[486] παρά-κυκλος, , ein Theil des Wagenrades, Poll. 10, 53, wo auch die Form παράκυκλα erwähnt ist.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 486.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: