παρα-κυλίω

[486] παρα-κυλίω (s. κυλίω), nebenbei, vorbei rollen, zw.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 486.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: