παρά-πηχυς

[493] παρά-πηχυς, neben dem Ellenbogen; τὸ παράπηχυ, ein weites Frauenkleid mit purpurnem Saume an beiden Seiten, wie παρυφές; λαβοῠσα Κορίνϑιον παράπηχυ καινὸν λῄδιον, Machon bei Ath. XIII, 582 d; Poll. 4, 118. 120.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 493.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: