παρα-πιέζω

[493] παρα-πιέζω, von der Seite drücken, ὀφϑαλμόν, Sext. Emp. adv. math. 7, 192.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 493.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: