παρά-τασις

[502] παρά-τασις, , Ausdehnung, Erstreckung daneben, dabei, Sp. – Bei den Gramm. ist χρόνου πα-ράτασις od. χρονική eine Zeitdauer, die sich neben einer andern Handlung hin erstreckt, tempus imperfectum.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 502.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: