παρα-δειγματίζω

[476] παρα-δειγματίζω, Einen zum Beispiel machen, ihn zum Beispiel aufstellen, τινά, Pol. 29, 7, 5 u. öfter, Plut. u. a. Sp.; – παραδειγματιστέον, Pol. 35, 2, 10.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 476.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: