παρα-δειγματ-ώδης

[476] παρα-δειγματ-ώδης, ες, von der Art eines Beispiels, ῥητορεῖαι, Arist. rhet. 1, 2. 2, 25.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 476.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: