παρα-δια-ζευκτικός

[476] παρα-δια-ζευκτικός, ή, όν, neben einander stellend und trennend, σύνδεσμος, B. A. 485, 18 u. A.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 476.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: