παρα-δια-ζεύγνῡμι

[476] παρα-δια-ζεύγνῡμι (s. ζεύγνυμι), neben einander stellen und trennen, vgl. Gell. N. A. 16, 8.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 476.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: