παρα-δι-όρθωσις

[477] παρα-δι-όρθωσις, , Verbesserung durch ein Danebenstellen, Plut. de aud. poet. 11.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 477.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: