παρα-δοξο-λογέω

[477] παρα-δοξο-λογέω, unglaubliche, wunderbare Dinge erzählen, Ggstz von ἀληϑεύω, Strab. XIII, 626 u. Sp.; τὰ παραδοξολογούμενα, περί τινος, D. Sic. 1, 42. 2, 1; Plut. adv. Stoic. 26.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 477.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: