παρα-δοξο-λογία

[477] παρα-δοξο-λογία, , Rede von wunderbaren Dingen; εἰς παραδοξολογίαν τοῖς ἐσομένοις μεϑ' ἡμᾶς ἔφυμεν, Aesch. 3, 132; ἡ περί τινος, Pol. 3, 47, 6.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 477.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: