παρα-κάθ-ημαι

[480] παρα-κάθ-ημαι (s. ἧμαι), daneben-, dabeisitzen; Plat. Crit. 43 a Prot. 315 d, τινί, wie Ar. Ran. 1491 u. Thuc. 6, 13; vom Heere, sich dabei lagern, Pol. 9, 44, 2.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 480.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: