παρα-κάμπτω

[481] παρα-κάμπτω, von der Seite oder auf die Seite abbiegen, ausweichen, τὰς ἀπαντήσεις τῶν ἀνϑρώπων, D. Sic. 5, 60.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 481.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: