παρα-καθ-ίημι

[480] παρα-καθ-ίημι (s. ἵημι), nebenbei oder an der Seite herabschicken; πηδάλιά τε ζεύγλαισι παρα [480] καϑίετο, Eur. Hel. 1551; Arist. H. A. 9, 38; τὸν δακτύλιον παρακαϑῆκε, fallen lassen, Plut. ad. et am. discr. 32; τὰς χεῖρας, Nic. 9; – intrans., παρακαϑιέναι τοῖς σώμασι, nachlassen, Pol. 35, 1, 4.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 480-481.
Lizenz:
Faksimiles:
480 | 481
Kategorien: