παρα-κατ-οικέω

[482] παρα-κατ-οικέω, daneben wohnen, Poll. 6, 113. S. das Folgde.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 482.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: