παρα-κατ-οικίζω

[482] παρα-κατ-οικίζω, Einen neben einem Andern wohnen lassen, τινά τινι, Isocr. 6, 28; φρουρὰν τοῦ μὴ νεωτερίζειν τι παρακατοικίζων τοῖς συμμάχοις, Plut. Pericl. 11. – Das med. hat Isocr. 6, 87, ἢν παρακατοικισώμεϑα τοὺς Εἵλωτας, bei Bekker, vulg. παρακατοικήσωμεν.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 482.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: