παρα-κατ-ορύσσω

[482] παρα-κατ-ορύσσω, att. -ττω, daneben, dabei vergraben, Hippocr.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 482.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: