παρα-ληρέω

[487] παρα-ληρέω, verkehrt oder albern reden; ἢν δὲ παραληρῶν ἁλῷς, Ar. Ran. 594; Equ. 531; Plat. Theaet. 169 a; Dem. u. Folgde.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 487.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: