παρα-λήπτωρ

[487] παρα-λήπτωρ, ορος, ὁ, Annehmer, Hermes bei Stob. ecl. phys. 1 p. 932.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 487.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: