παρα-μύθιον

[490] παρα-μύθιον, τό, die Zurede, der Trost; ἥκετ' ἐμῶν καμάτων παραμύϑιον, Soph. El. 126; τῶν πυρσῶν, der Liebe, Theocr. 23, 7; ἐλπὶς δὲ κινδύνῳ παραμύϑιον οὖσα, Thuc. 5, 103; Plat. Legg. XI, 885 b; παραμύϑια τῆς ὁδοῦ ποιεῖσϑαι, Erleichterung für den Weg, I, 632 b; τοῦ μὴ φοβεῖσϑαι, Euthyd. 272 b; Folgde; ἀτυχίας, Plut. Coriol. 35; ζωῆς, Add. 5 (VII, 305). Uebertr. nannte Plat. Criti. 115 b Früchte als Nachtisch παραμύϑια πλησμονῆς,Reizmittel der gesättigten Eßlust.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 490.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: