παρα-μῡκάομαι

[490] παρα-μῡκάομαι (s. μυκάομαι), daneben, dabei brüllen, Aesch. Prom. 1084, vom Donner.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 490.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: