παρα-σημειόομαι

[497] παρα-σημειόομαι, durch ein beigesetztes Zeichen bezeichnen oder bemerken, Sp.; bes. von den Zeichen der Gramm., πρῶτον στιγμαῖς τὸν Ἀρίσταρχον παρασημειώσασϑαι τοὺς στίχους, Schol. Il. 10, 398.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 497.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: