παρα-σημεῖον

[497] παρα-σημεῖον, τό, Nebenzeichen, Zeichen an der Seite (?); – verfälschtes Zeichen, Siegel, Plat. com. bei Poll. 10, 24.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 497.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: