παρα-σκηνόω

[499] παρα-σκηνόω, sein Zelt aufschlagen bei Einem, auch bei ihm essen, μετά τινων, Xen. Cyr. 4, 5, 8; übh. nahe sein, καὶ πλησιάζειν, Plut. ad. et am. discr. 8; – φᾶρος παρεσκήνωσεν, Aesch. Eum. 634, sie breitete einen Mantel wie ein Zelt darüber.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 499.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: