παρα-σκήπτω

[499] παρα-σκήπτω, daneben, dabei einbrechen od. einschlagen, vom Blitze, εἴς τι, Luc. Tim. 10; N. T.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 499.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: