παρα-σπείρω

[499] παρα-σπείρω (σπείρω), daneben od. dazu säen, Theophr. u. Sp.; übertr., ἅτε παρεσπαρμένη ἡ ψυχὴ τοῖς πόροις, Plat. Ax. 366 a. Auch vom Orte, ἔσϑ' ὅτε παρέσπαρται, sie liegen dazwischen, Strab. XVII, 829.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 499.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: