παρα-σπόνδειος

[499] παρα-σπόνδειος, ὕμνοι, bei dem Trankopfer gesungen, Philo.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 499.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: