παρα-στατέω

[500] παρα-στατέω, daneben, dabei, zur Seite stehen; φόβος γὰρ ἀνϑ' ὕπνου παραστατεῖ, Aesch. Ag. 14, vgl. 851. 1174; Soph. O. R. 399; Eur. Phoen. 163; ἡμῖν ϑεοὺς παραστατεῖν, zum Schutze, Ar. Thesm. 370.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 500.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: