παρα-τεχνάομαι

[502] παρα-τεχνάομαι, Erkl. von παρατεκταίνομαι, bei Schol. Od. 14, 131.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 502.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: