παρα-τεχνο-λογέω

[502] [502] παρα-τεχνο-λογέω, Etwas beiläufig, außer der Kunsttheorie beibringen, Demetr. de elocut. §. 178.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 502-503.
Lizenz:
Faksimiles:
502 | 503
Kategorien: