παρα-φθέγγομαι

[506] παρα-φθέγγομαι, daneben, dabei, dazwischen reden, οὐκ αὖ παύσει παραφϑεγγόμενος, Plat. Euthyd. 296 a; sich dabei verlauten lassen, Is. 8, 23 u. Sp., wie Pol. 28, 15, 3; unterbrechen, Plut. Alex. 6 u. öfter; heimlich sprechen, Heliod. 5, 8.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 506.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: