παρα-φθεγκτήριος

[506] παρα-φθεγκτήριος, zum Anreden gehörig, τὰ παρ., ein Fest vor der Hochzeit, wo der Bräutigam die Braut zuerst als solche anredete, Poll. 2, 118.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 506.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: