παρα-χέω

[508] παρα-χέω (s. χέω), dazugießen, Plat. com. bei Ath. XV, 665 b u. Sp.; daneben aufschütten, χοῦν παρὰ τὰ χείλεα τοῦ ποταμοῦ, Her. 1, 185; daneben, vorbei ausschütten, δελφάκιόν τι χρώμενον ἀσμένως κριϑαῖς παρακεχυμέναις, Plut. de prof. virt. sent. p. 261.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 508.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: