παρα-χειμασία

[508] παρα-χειμασία, , das Ueberwintern, τὴν παραχειμασίαν ποιεῖσϑαι ἐν πόλει, überwintern, seine Winterquartiere dort haben, Pol. 3, 35, 1, u. öfter.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 2, S. 508.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: