ἀ-παρά-γραφος

[279] ἀ-παρά-γραφος, unbegrenzt, nicht zu bestimmen, ποσότης Pol. 16, 12.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 279.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: